Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43604

Title: Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Mai
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 153 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43604
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt

Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39807

Title: Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Nhân, Người hướng dẫn
Lê, Văn Nhân, Người hướng dẫn
Dương, Quốc Cường
Keywords: Tôlxtôi, Lep;Ngôn ngữ;Thành ngữ;Tiếng Nga;Tiếng Việt;Văn xuôi
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHNN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 205 tr. + Tóm tắt; CD-ROM
Nghiên cứu thành phần, đặc điểm và cách sử dụng thành ngữ trong văn xuôi của Lep Tôlxtôi. Nghiên cứu các phương thức sử dụng, truyền đạt thành ngữ văn xuôi của Lep Tôlxtôi từ tiếng Nga sang tiếng Việt
Luận án TS Ngôn ngữ Xlavơ 5.04.09 Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39807
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Triết lí tình yêu trong Những kẻ tủi nhục của F. Dostoevsky

Triết lí tình yêu trong Những kẻ tủi nhục của F. Dostoevsky
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4543

Title: Triết lí tình yêu trong Những kẻ tủi nhục của F. Dostoevsky
Other Titles: Philosophy of love in the novel The Insulted and Humiliated by Dostoevsky
Authors: Trần, Thị Mai Hương
Keywords: Dostoevsky, F.;Văn học Nga;Triết lý tình yêu;Tiểu thuyết
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHKHXH&NV
Citation: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4543
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58686

Title: Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)
Authors: Nguyễn, Minh Trường
Keywords: Dân tộc miền núi;Lý luận văn học;Truyện ngắn
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Nghiên cứu truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc trong bức tranh truyện ngắn đương đại. Tìm hiểu hình tượng cuộc sống và con người các dân tộc miền núi phía Bắc qua truyện ngắn của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Huy Thiệp được thể hiện qua: thế giới thiên nhiên, thế giới nhân vật và qua các đặc trưng văn hóa dân tộc. Phương thức biểu hiện: kết cấu và cốt truyện, nghệ thuật miêu tả, ngôn ngữ và giọng điệu
Description: 121 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58686
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 10

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 10
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37004


Title: Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 10
Authors: Nguyễn, Văn Quảng, người hướng dẫn
Bùi, Công Hiển, người hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Huy
Keywords: Sinh học;Côn trùng;Mối;Tây Nguyên
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 147 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận án TS. Côn trùng học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Tổng quan về tình hình nghiên cứu mối, các biện pháp phòng trừ mối trong và ngoài nước. Khái quát đặc điểm tự nhiên, xã hội của Tây Nguyên, nghiên cứu các thành phần loài và một số đặc điểm của khu hệ mối Tây Nguyên. Xác định các loài mối gây hại cho cây t (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37004
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung : Luận án PTS. Hóa học: 62 44 27 01

Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung : Luận án PTS. Hóa học: 62 44 27 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37136
Title: Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung : Luận án PTS. Hóa học: 62 44 27 01
Authors: Nguyễn, Đức Huệ, Ngườì hướng dẫn
Ngô, Thị Thuận, Ngườì hướng dẫn
Phùng, Thị Thanh Tú
Keywords: Bảo vệ thực vật;Hoá chất trừ sâu;Hoá hữu cơ;Miền Trung;Việt Nam;Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 1994
Publisher: ĐHTH HN
Abstract: 137 tr
Tác giả đánh giá tồn lượng hoá chất trừ sâu, đánh giá tình trạng gây ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật gây ra ở các tỉnh miền Trung và một số đề xuất ngăn ngừa các tình trạng gây ô nhiễm trên
Electronic Resources
Luận án PTS. khoa học Hoá học Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37136
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Các yếu tố tác động tới năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Yên Bái hiện nay

Các yếu tố tác động tới năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Yên Bái hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54625
Title: Các yếu tố tác động tới năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Yên Bái hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hòa
Keywords: Chính trị học;Hệ thống chính trị;Yên Bái
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 102 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54625
Appears in Collections:USSH - Master Theses