Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Liên kết thông tin khoa học và công nghệ nhằm quản lý nhãn hiệu và tên thương mại: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Liên kết thông tin khoa học và công nghệ nhằm quản lý nhãn hiệu và tên thương mại: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60943

Title: Liên kết thông tin khoa học và công nghệ nhằm quản lý nhãn hiệu và tên thương mại: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Nguyễn, Quang Lợi
Keywords: Tên thương mại;Thông tin trong marketing
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trademarks and trade names are important tools to enterprises reach customers. Although the function of the trademarks and trade names are different but for Small and Medium Enterprises, they use these two concepts together with similar meaning. With the different principle of establishing rights, namely the rights to the trademark shall be established on the basis of subscription rights also for the trade name shall be established on the basis of use, the scope of the rights of the two objects are different, but in fact they have the same usage lead to conflict between the two objects, making it difficult for the enforcement of the rights of both the owners and the state agency competent to execute. Registered trademarks of the companies and the relevant data is stored centrally on a clue that National Office of Intellectual Property of Vietnam. As for the trade names registered and licensed, the data stored in the Department of Planning and Investment of provincial/city and in the database of the national enterprise registration. Therefore, to manage the trademarks and trade names should develop policies that link scientific information and technology between the Ministry of Science and Technology with the Ministry of Planning and Investment, to avoid trademarks and trade names duplication or similar together.
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60943
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho định hướng quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho định hướng quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59242


Title: Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho định hướng quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
Authors: Lê, Xuân Thái
Keywords: Bảo vệ môi trường;Quy hoạch xa lộ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Abstract: - Nghiên cứu tổng quan về quy hoạch cây xanh đường bộ trên thế giới và Việt Nam; - Đánh giá hiện trạng quy hoạch cây xanh cho một số tuyến QL trọng điểm vùng ĐBSH; - Phân tích, đánh giá các thông số môi trường đất – nước – không khí trên các tuyến QL làm cơ sở cho lựa chọn các loài cây trồng phù hợp trên quan điểm đất nào cây ấy làm cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch cây xanh cho các tuyến QL vùng ĐBSH. - Quy hoạch cây xanh trên một số tuyến QL vùng ĐBSH theo các tiêu chí sinh thái môi trường – an toàn giao thông và kinh tế - xã hội, (nghiên cứu trường hợp: quy hoạch cây xanh cho quốc lộ 2 và đường Võ Văn Kiệt).
Description: 144 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59242
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Thuyết tính không của lòng thọ với sự phát triển của Phật giáo

Thuyết tính không của lòng thọ với sự phát triển của Phật giáo


Title: Thuyết tính không của lòng thọ với sự phát triển của Phật giáo
Authors: Hoàng, Thị Thơ
Keywords: Phật giáo;Phật giáo Ấn Độ;Triết học phật giáo
Issue Date: 2009
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6 ra ngày 15/11/2009 ; 4 tr. ; TNS04918
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54062
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Cặp phạm trù triết học "sắc" - "không" của Phật giáo

Cặp phạm trù triết học "sắc" - "không" của Phật giáo
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55722


Title: Cặp phạm trù triết học "sắc" - "không" của Phật giáo
Authors: Đỗ, Đức Thịnh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Triết học Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2003 ; 4 tr. ; TNS10063
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55722
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179
Title: Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Đoàn, Thị Huyền
Keywords: Hóa học phân tích;Thuốc kháng sinh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - ã lự chọn đ ợc các điều ki n phù hợp c phép đo phổ hồng ngoại truyền qu nhằm định l ợng các hoạt chất kháng sinh trong thuốc. - H i thuật toán hồi qui đ biến PCR và PLS đã đ ợc sử dụng thành công để xác định một hoạt chất kháng sinh trong thuốc (cefixim, sulf gu nidin) và xác định đồng thời một số các kháng sinh trong cùng nhóm chất, gồm: sulfaguanidin, sulfamethoxazol và trimethoprim; cephalexin, cefaclor và cefadroxil; penicilin, ampicilin và amoxicilin; cefotaxim và ceftriaxon; cefixim và cefadroxil. - ã đánh giá độ chính xác và độ tin cậy c a các qui trình phân tích thu đ ợc. - ã xây dựng đ ợc qui trình định tính và định l ợng nhanh các hoạt chất kháng sinh trong thuốc viên nén và thuốc bột pha tiêm bằng ph ơng pháp IR trên cơ s mô hình xác định đồng thời.
Description: 142 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03

Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39645
Title: Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03
Authors: Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn
Đinh, Thị Hoàng Uyên, người hướng dẫn
Nguyễn, Song Tùng
Keywords: Chất thải rắn;Nông nghiệp;Môi trường đất;Xử lý chất thải;Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 151 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Môi trường đất và nước -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39645
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54327

Title: Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn
Đặng, Thị Ngọc Tuyết
Keywords: Truyền dữ liệu;Mạng máy tính;Phân tích tự động các Website;Phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Xây dựng được công cụ phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật SQL Injection và XSS; bổ sung thêm một số tính năng như dò quét file nhạy cảm, đường dẫn login, brute force tài khoản FTP và RDP; có thể khai thác được một số dạng lỗi mà các công cụ Scanner hiện thời không khai thác được.
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54327
Appears in Collections:UET - Master Theses