Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho định hướng quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho định hướng quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59242


Title: Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho định hướng quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
Authors: Lê, Xuân Thái
Keywords: Bảo vệ môi trường;Quy hoạch xa lộ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Abstract: - Nghiên cứu tổng quan về quy hoạch cây xanh đường bộ trên thế giới và Việt Nam; - Đánh giá hiện trạng quy hoạch cây xanh cho một số tuyến QL trọng điểm vùng ĐBSH; - Phân tích, đánh giá các thông số môi trường đất – nước – không khí trên các tuyến QL làm cơ sở cho lựa chọn các loài cây trồng phù hợp trên quan điểm đất nào cây ấy làm cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch cây xanh cho các tuyến QL vùng ĐBSH. - Quy hoạch cây xanh trên một số tuyến QL vùng ĐBSH theo các tiêu chí sinh thái môi trường – an toàn giao thông và kinh tế - xã hội, (nghiên cứu trường hợp: quy hoạch cây xanh cho quốc lộ 2 và đường Võ Văn Kiệt).
Description: 144 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59242
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Thuyết tính không của lòng thọ với sự phát triển của Phật giáo

Thuyết tính không của lòng thọ với sự phát triển của Phật giáo


Title: Thuyết tính không của lòng thọ với sự phát triển của Phật giáo
Authors: Hoàng, Thị Thơ
Keywords: Phật giáo;Phật giáo Ấn Độ;Triết học phật giáo
Issue Date: 2009
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6 ra ngày 15/11/2009 ; 4 tr. ; TNS04918
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54062
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Cặp phạm trù triết học "sắc" - "không" của Phật giáo

Cặp phạm trù triết học "sắc" - "không" của Phật giáo
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55722


Title: Cặp phạm trù triết học "sắc" - "không" của Phật giáo
Authors: Đỗ, Đức Thịnh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Triết học Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2003 ; 4 tr. ; TNS10063
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55722
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179
Title: Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Đoàn, Thị Huyền
Keywords: Hóa học phân tích;Thuốc kháng sinh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - ã lự chọn đ ợc các điều ki n phù hợp c phép đo phổ hồng ngoại truyền qu nhằm định l ợng các hoạt chất kháng sinh trong thuốc. - H i thuật toán hồi qui đ biến PCR và PLS đã đ ợc sử dụng thành công để xác định một hoạt chất kháng sinh trong thuốc (cefixim, sulf gu nidin) và xác định đồng thời một số các kháng sinh trong cùng nhóm chất, gồm: sulfaguanidin, sulfamethoxazol và trimethoprim; cephalexin, cefaclor và cefadroxil; penicilin, ampicilin và amoxicilin; cefotaxim và ceftriaxon; cefixim và cefadroxil. - ã đánh giá độ chính xác và độ tin cậy c a các qui trình phân tích thu đ ợc. - ã xây dựng đ ợc qui trình định tính và định l ợng nhanh các hoạt chất kháng sinh trong thuốc viên nén và thuốc bột pha tiêm bằng ph ơng pháp IR trên cơ s mô hình xác định đồng thời.
Description: 142 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03

Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39645
Title: Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03
Authors: Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn
Đinh, Thị Hoàng Uyên, người hướng dẫn
Nguyễn, Song Tùng
Keywords: Chất thải rắn;Nông nghiệp;Môi trường đất;Xử lý chất thải;Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 151 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Môi trường đất và nước -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39645
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54327

Title: Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn
Đặng, Thị Ngọc Tuyết
Keywords: Truyền dữ liệu;Mạng máy tính;Phân tích tự động các Website;Phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Xây dựng được công cụ phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật SQL Injection và XSS; bổ sung thêm một số tính năng như dò quét file nhạy cảm, đường dẫn login, brute force tài khoản FTP và RDP; có thể khai thác được một số dạng lỗi mà các công cụ Scanner hiện thời không khai thác được.
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54327
Appears in Collections:UET - Master Theses

Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57603

Title: Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
Authors: Trần, Hoàng Diệu
Keywords: Dịch vụ di động 4G;Đánh giá chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: H. Trường Đại học Công nghệ
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57603
Appears in Collections:UET - Master Theses

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Phật tích và di sản mỹ thuật thời Lý

Phật tích và di sản mỹ thuật thời Lý
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53497

Title: Phật tích và di sản mỹ thuật thời Lý
Authors: Lam Ngọc
Keywords: Phật giáo;Mỹ thuật;Triều Lý
Issue Date: 2010
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2010 ; 4 tr. ; TNS08316
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53497
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Văn hóa lãnh đạo tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Văn hóa lãnh đạo tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43713

Title: Văn hóa lãnh đạo tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đỗ, Tiến Long , người hướng dẫn
Bùi, Nguyên Hòa
Keywords: Văn hóa lãnh đạo;Văn hóa công sở;Quản trị kinh doanh;Giao tiếp công sở
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại Học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Luận văn đã xây dựng một hệ giá trị văn hóa lãnh đạo trong tổ chức gồm chín yếu tố sau: Khát vọng thành công; Khả năng tìm kiếm, tạo dựng và nắm bắt cơ hội; Độc lập, quyết đoán, tự tin; Dám làm, dám chịu trách nhiệm; Linh hoạt, chủ động; Luôn có tư tưởng m (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43713
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Nghiên cứu truyền hình IPTV trong mạng thông tin điện lực PLC: Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

Nghiên cứu truyền hình IPTV trong mạng thông tin điện lực PLC
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41857

Title: Nghiên cứu truyền hình IPTV trong mạng thông tin điện lực PLC: Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
Authors: Hồ, Văn Sung, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Quyết
Keywords: Truyền hình;Viễn thông;Mạng thông tin điện lực
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHCN
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Tổng quan về truyền hình IPTV, công nghệ nén video tiên tiến H264/AVC và chuẩn nén tín hiệu video ứng dụng cho IPTV cũng như trong công nghệ truyền hình số hiện đại: truyền hình số mặt đất, truyền hình số vệ tinh, truyền hình số qua mạng cáp, truyền hình d (...)
Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41857
Appears in Collections:UET - Master Theses

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Người kể chuyện xưng Tôi" trong Gatsby vĩ đại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"

Người kể chuyện xưng Tôi" trong Gatsby vĩ đại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35987

Title: Người kể chuyện xưng Tôi" trong Gatsby vĩ đại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"
Authors: Đào, Duy Hiệp , người hướng dẫn
Lê, Thị Thu Ngọc
Keywords: Fitzgerald, F. Scott, 1896- 1940;Văn học Mỹ;Tiểu thuyết;Nghiên cứu văn học
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Người kể chuyện là một phương diện không thể thiếu trong lý thuyết tự sự, khi người kể chuyện xuất hiện thì hành vi kể mới bắt đầu. W.Kayser cho rằng: “Ở nghệ thuật kể, không bao giờ người kể chuyện là vị tác giả đã hay chưa nổi danh, nhưng là cái vai mà t (...)
Electronic Resources
103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35987
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Lễ ký tập thuyết 禮記集說

Lễ ký tập thuyết
禮記集說

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53171

Title: Lễ ký tập thuyết
禮記集說
Authors: Trần Hạo cuối đời Tống, đầu đời Nguyên biên soạn
[宋末元初]陳澔
Keywords: Lễ ký, Trần Hạo, Ngũ kinh
Issue Date: 1776
Publisher: Khâm định Tứ khố toàn thư hội yếu
Abstract: Lễ ký tập thuyết gọi tắt là Tập thuyết, Trần Hạo cuối đời Tống đầu đời Nguyên biên soạn. Nội dung chú giải nghĩa lý sách Lễ ký theo quan điểm “không bỏ chú sớ thời Hán Đường, tiếp thu nghĩa lý của Tống nho (chủ yếu là Lý học Trình Chu). Bản in năm Càn Long (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53171
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crôm, Niken từ nước thải bể mạ một số xí nghiệp mạ Crôm, Niken : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 01 04 01

Nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crôm, Niken từ nước thải bể mạ một số xí nghiệp mạ Crôm, Niken : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 01 04 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36872

Title: Nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crôm, Niken từ nước thải bể mạ một số xí nghiệp mạ Crôm, Niken : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 01 04 01
Authors: Trịnh, Lê Hùng
Vũ, Thị Thuỷ
Keywords: Crôm;Hóa vô cơ;Niken;Nước thải bể mạ;Y học
Issue Date: 2000
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu vai trò của nước và ảnh hưởng độc hại của các kim loại nặng trong nước, một số phương pháp xử lý và thu hồi Crom, Niken từ nước thải công nghiệp; tác giả tiến hành các thực nghiệm nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crom, Niken từ mẫu (...)
Electronic Resources
112 tr.
Luận văn ThS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36872
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43604

Title: Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Mai
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 153 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43604
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt

Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39807

Title: Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Nhân, Người hướng dẫn
Lê, Văn Nhân, Người hướng dẫn
Dương, Quốc Cường
Keywords: Tôlxtôi, Lep;Ngôn ngữ;Thành ngữ;Tiếng Nga;Tiếng Việt;Văn xuôi
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHNN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 205 tr. + Tóm tắt; CD-ROM
Nghiên cứu thành phần, đặc điểm và cách sử dụng thành ngữ trong văn xuôi của Lep Tôlxtôi. Nghiên cứu các phương thức sử dụng, truyền đạt thành ngữ văn xuôi của Lep Tôlxtôi từ tiếng Nga sang tiếng Việt
Luận án TS Ngôn ngữ Xlavơ 5.04.09 Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39807
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Triết lí tình yêu trong Những kẻ tủi nhục của F. Dostoevsky

Triết lí tình yêu trong Những kẻ tủi nhục của F. Dostoevsky
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4543

Title: Triết lí tình yêu trong Những kẻ tủi nhục của F. Dostoevsky
Other Titles: Philosophy of love in the novel The Insulted and Humiliated by Dostoevsky
Authors: Trần, Thị Mai Hương
Keywords: Dostoevsky, F.;Văn học Nga;Triết lý tình yêu;Tiểu thuyết
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHKHXH&NV
Citation: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4543
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58686

Title: Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)
Authors: Nguyễn, Minh Trường
Keywords: Dân tộc miền núi;Lý luận văn học;Truyện ngắn
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Nghiên cứu truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc trong bức tranh truyện ngắn đương đại. Tìm hiểu hình tượng cuộc sống và con người các dân tộc miền núi phía Bắc qua truyện ngắn của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Huy Thiệp được thể hiện qua: thế giới thiên nhiên, thế giới nhân vật và qua các đặc trưng văn hóa dân tộc. Phương thức biểu hiện: kết cấu và cốt truyện, nghệ thuật miêu tả, ngôn ngữ và giọng điệu
Description: 121 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58686
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 10

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 10
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37004


Title: Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 10
Authors: Nguyễn, Văn Quảng, người hướng dẫn
Bùi, Công Hiển, người hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Huy
Keywords: Sinh học;Côn trùng;Mối;Tây Nguyên
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 147 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận án TS. Côn trùng học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Tổng quan về tình hình nghiên cứu mối, các biện pháp phòng trừ mối trong và ngoài nước. Khái quát đặc điểm tự nhiên, xã hội của Tây Nguyên, nghiên cứu các thành phần loài và một số đặc điểm của khu hệ mối Tây Nguyên. Xác định các loài mối gây hại cho cây t (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37004
Appears in Collections:HUS - Dissertations