Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng CIGS trong phương pháp điện hóa : Luận án TS. Vật lý nhiệt (Đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng CIGS trong phương pháp điện hóa
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39618

Title: Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng CIGS trong phương pháp điện hóa : Luận án TS. Vật lý nhiệt (Đào tạo thí điểm)
Authors: Đỗ, Thị Kim Anh
Đặng, Thị Bích Hợp
Keywords: Vật lý nhiệt
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Luận án TS. Vật lý nhiệt -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39618
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền

Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10636

Title: Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền
Other Titles: Factors folklore in some traditional water puppet show
Authors: Lê, Khánh Vân
Keywords: Văn học dân gian;Múa rối nước;Cổ truyền
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10636
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấp

Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấp
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11360

Title: Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấp
Authors: Nguyễn, Việt Dũng
Doãn, Văn Ngọc
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn Việt Dũng, Doãn Văn Ngọc (2016). Chẩn đoán hình ảnh viêm ruột thừa cấp. Bài tập lớn môn Chẩn đoán hình ảnh
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11360
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái loài Thạch sùng mí Cát Bà Goniurosaurus catbaensis và đề xuất biện pháp bảo tồn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái loài Thạch sùng mí Cát Bà Goniurosaurus catbaensis và đề xuất biện pháp bảo tồn
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13842

Title: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái loài Thạch sùng mí cát bà Goniurosaurus catbaensis và đề xuất biện pháp bảo tồn
Other Titles: Research some ecological characteristics of Cat Ba Leopard Gecko (Goniurosaurus catbaensis) and propose conservation measures
Authors: Ngô, Ngọc Hải
Keywords: Khoa học môi trường;Đặc điểm sinh thái;Loài Thạch sùng;Cát Bà
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 63 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13842
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Chu kỳ trầm tích

Chu kỳ trầm tích
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18961


Title: Chu kỳ trầm tích
Authors: Trần, Nghi
Keywords: Trầm tích;Phân loại chu kỳ trầm tích
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Chu kỳ trầm tích là sự đi lặp lại có chu kỳ của thành phần độ hạt và tướng trầm tích trong cột địa tầng. Theo định nghĩa đó chu kỳ trầm tích thể hiện rất rõ trong các thành hệ flish, thành hệ trầm tích chứa than, trầm tích kainozoi chứa dầu khí, đặc biệt là trong trầm tích Đệ tứ các đồng bằng ven biển Việt Nam. Thành phần độ hạt lặp lại có chu kỳ là dấu hiệu trực giác rất dễ nhận biết. Ví dụ, năm phức tập của trầm tích Đệ tứ ở thềm lục địa Việt Nam tương ứng với năm chu kỳ trầm tích. Mở đầu các chu kỳ là trầm tích hạt thô (cuội, sạn, cát) và kết thúc là trầm tích hạt mịn (bột, sét). Theo hướng đó tướng trầm tích lặp lại tương ứng với thành phần độ hạt. Mở đầu chu kỳ là tướng cuội, sạn, cát lòng sông biển thấp, kết thúc chu kỳ là tướng cát, bột sét biển cao
Description: tr. 355-357.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18961
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Lôgíc vận động của khái niệm trong tư duy lý luận : Luận án TS. Triết học : 5.01.02

Lôgíc vận động của khái niệm trong tư duy lý luận
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34844

Title: Lôgíc vận động của khái niệm trong tư duy lý luận : Luận án TS. Triết học : 5.01.02
Authors: Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Tân
Keywords: Lôgíc;Triết học;Tư duy lý luận
Issue Date: 2005
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 177 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt
Làm rõ sự hình thành, bản chất hoạt động cùng các đặc trưng của tư duy và khái niệm, phân biệt các cấp độ tồn tại, phát triển cơ bản của tư duy và khái niệm, bàn luận chung về sự vận động và lôgic của khái niệm.Phân tích các quy luật lôgic biện chứng cơ bả (...)
Electronic Resources
Luận án TS. CNDVBC&CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34844
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Đại Việt và thương mại ở Biển Đông từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (đăng tiếp số 3)

Đại Việt và thương mại ở Biển Đông từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (đăng tiếp số 3)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5150

Title: Đại Việt và thương mại ở Biển Đông từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (đăng tiếp số 3)
Authors: Momoki, Shiro
Keywords: Đại Việt
Thương mại
Biển Đông
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 17-21
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5150
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học xã hội và Nhân văn

Tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững của đất nước

Tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững của đất nước
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25818


Title: Tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững của đất nước
Authors: Nguyễn, Đức Tồn
Keywords: Tiếng Việt
Phát triển bền vững
Hội nhập
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 15 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25818
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Thanh Oai đến năm 2020 : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Thanh Oai đến năm 2020
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38235

Title: Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Thanh Oai đến năm 2020 : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Vũ, Quyết Thắng, người hướng dẫn
Trịnh, Thị Mai
Keywords: Bảo vệ môi trường
Khoa học môi trường
Thanh Oai
Quy hoạch môi trường
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 80 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu tổng quan về quy hoạch môi trường. Qua đó, xây dựng quy trình quy hoạch môi trường cho huyện Thanh Oai. Đánh giá hiện trạng, dự báo các tác động và diễn biến môi trường gây ra bởi hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Oai (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38235
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nghiên cứu giảm thiểu tác động nước thải khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên tới chất lượng nước Sông Cầu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Nghiên cứu giảm thiểu tác động nước thải khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên tới chất lượng nước Sông Cầu
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38250Title: 
Nghiên cứu giảm thiểu tác động nước thải khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên tới chất lượng nước Sông Cầu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Nguyễn, Mạnh Khải, người hướng dẫn
Nguyễn, Thế Giang
Keywords: Ô nhiễm nước
Sông Cầu
Thái Nguyên
Khoa học môi trường
Bảo vệ môi trường
Nước thải
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 74 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu nguyên nhân ô nhiễm nước, tác động của nước thải khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên đến chất lượng nước sông Cầu. Xây dựng cơ sở khoa học giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn nhằm cải thiện chất lượng nước sông Cầu. Cung cấp căn cứ khoa học và thực t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38250
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Đánh giá nguồn thải giàu photpho và đề xuất công nghệ xử lý, thu hồi tại làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Đánh giá nguồn thải giàu photpho và đề xuất công nghệ xử lý, thu hồi tại làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38261

Kết quả hình ảnh cho làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội
Title: Đánh giá nguồn thải giàu photpho và đề xuất công nghệ xử lý, thu hồi tại làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Nguyễn, Thị Hà , người hướng dẫn
Trần, Bá Thạch
Keywords: Chất thải
Bảo vệ môi trường
Xử lý chất thải
Làng nghề
Dương Liễu
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 75 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về ngành sản xuất tinh bột sắn ở Việt Nam, quy trình chế biến tinh bột trên thế giới, hiện trạng môi trường tại làng nghề chế biến tinh bột sắn, tổng quan về công nghệ xử lý nước thải tinh bột sắn trong và ngoài nước và công nghệ thu hồi P trong (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38261
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38273
Kết quả hình ảnh cho làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Title: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Trần, Thị Hồng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Hiền
Keywords: Thuốc tẩy nhuộn
Bảo vệ môi trường
Xử lý nước thải
Thái Bình
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
62 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Tổng quan về làng nghề dệt nhuộm ở Việt Nam. Tổng quan về ô nhiễm nước thải tẩy nhuộm: Nhu cầu sử dụng nước trong công nghệ tẩy nhuộm, các nguồn gây ô nhiễm và đặc tính của nước thải tẩy nhuộm, các phương pháp sử dụng trong xử lý nước thải tẩy nhuộm (Xử lý (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38273
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Đánh giá và dự báo ảnh hưởng của luật thuế bảo vệ môi trường tới sự phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Đánh giá và dự báo ảnh hưởng của luật thuế bảo vệ môi trường tới sự phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38257
'

Title: Đánh giá và dự báo ảnh hưởng của luật thuế bảo vệ môi trường tới sự phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Liên, người hướng dẫn
La, Thị Cẩm Vân
Keywords: Khoa học môi trường
Bảo vệ môi trường
Luật thuế
Năng lượng tái tạo
Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 63 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về các vấn đề liên quan đến khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng như kinh nghiệm quốc tế về các khoản thu nhằm bảo vệ môi trường. Giới thiệu về Luật thuế bảo vệ môi trường. Nghiên cứu tác động của luật thuế bảo vệ môi trường đến các dạn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38257
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Les écueils culturels dans la traduction Une application à la traduction Français - VietNamien = Những khó khăn về mặt văn hóa trong dịch thuật - Giải pháp dùng cho biên dịch Pháp - Việt. Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 62 22 02

Les écueils culturels dans la traduction Une application à la traduction Français - VietNamien = Những khó khăn về mặt văn hóa trong dịch thuật - Giải pháp dùng cho biên dịch Pháp - Việt. Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39816


Title: Les écueils culturels dans la traduction Une application à la traduction Français - VietNamien = Những khó khăn về mặt văn hóa trong dịch thuật - Giải pháp dùng cho biên dịch Pháp - Việt. Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 62 22 02
Authors: Đinh, Hồng Vân, supervisor
Trịnh, Đức Thái, supervisor
Nguyễn, Thanh Hoa
Issue Date: 2016
Publisher: College of Foreign Languages
Abstract: 169 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận án TS. Ngôn ngữ Pháp: 60 22 02 03 -- Trường Đại học ngoại ngữ .Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39816
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp : qua Văn kiện Đảng 1945-1954

Đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp : qua Văn kiện Đảng 1945-1954
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15089

Title: Đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp : qua văn kiện Đảng 1945-1954
Authors: Dương, Minh Ngọc
Keywords: Kháng chiến chống Pháp
Lịch sử Đảng
Đường lối chiến tranh nhân dân
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 169 tr.
Abstract: Giới thiệu nguồn tài liệu phản ánh đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng trong văn kiện Đảng 1945-1954. Đi sâu nghiên cứu nội dung đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng thông qua việc khảo sát nguồn tài liệu văn kiện Đảng 1945-1954. Nêu bật những kết quả, tác dụng của đường lối đó đối với cuộc kháng chiến chống Pháp và những đóng góp về mặt lý luận của nó đối với nền khoa học quân sự hiện đại Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15089
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Tam Quốc chí 三國志

Tam Quốc chí 三國志
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53155

"Tam quốc chí" được học giả Trần Thọ viết vào thế kỷ thứ III và được Bùi Tùng Chi bổ sung, chú giải khoảng hơn 100 năm sau đó. Bộ cổ sử này chính là cơ sở để La Quán Trung viết tác phẩm văn học "Tam quốc diễn nghĩa" trong thế kỷ XIV. Tuy nhiên, so với tác phẩm phái sinh từ nó, Tam quốc chí lại chưa có điều kiện được dịch ra tiếng Việt – một phần bởi độ dày 2400 trang và sự phức tạp của ngôn ngữ Hán cổ.
“Với những người say mê Tam Quốc diễn nghĩa, nhu cầu tìm hiểu về các dữ liệu lịch sử của thời đại này,về ranh giới giữa “thực” và “hư” trong sáng tác của La Quán Trung luôn được đặt ra. .....

Title: Tam Quốc chí
三國志
Authors: Trần Thọ
陳壽
Keywords: lịch sử
Publisher: a
Abstract: “Tam Quốc Chí” do Trần Thọ, người thời Tấn biên soạn, là một bộ sử gồm 65 quyển, ghi chép về lịch sử thời kì Tam quốc Ngụy, Thục, Ngô. Sách chia thành các phần gồm Ngụy chí 30 quyển, Thục chí 15 quyển, Ngô chí 20 quyển.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53155
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam