Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung : Luận án PTS. Hóa học: 62 44 27 01

Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung : Luận án PTS. Hóa học: 62 44 27 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37136
Title: Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung : Luận án PTS. Hóa học: 62 44 27 01
Authors: Nguyễn, Đức Huệ, Ngườì hướng dẫn
Ngô, Thị Thuận, Ngườì hướng dẫn
Phùng, Thị Thanh Tú
Keywords: Bảo vệ thực vật;Hoá chất trừ sâu;Hoá hữu cơ;Miền Trung;Việt Nam;Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 1994
Publisher: ĐHTH HN
Abstract: 137 tr
Tác giả đánh giá tồn lượng hoá chất trừ sâu, đánh giá tình trạng gây ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật gây ra ở các tỉnh miền Trung và một số đề xuất ngăn ngừa các tình trạng gây ô nhiễm trên
Electronic Resources
Luận án PTS. khoa học Hoá học Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37136
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Các yếu tố tác động tới năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Yên Bái hiện nay

Các yếu tố tác động tới năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Yên Bái hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54625
Title: Các yếu tố tác động tới năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Yên Bái hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hòa
Keywords: Chính trị học;Hệ thống chính trị;Yên Bái
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 102 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54625
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Hàm số mũ, hàm số logarit và một số vấn đề liên quan : Luận văn ThS. Toán học : 60 46 40

Hàm số mũ, hàm số logarit và một số vấn đề liên quan : Luận văn ThS. Toán học : 60 46 40
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37491
Title: Hàm số mũ, hàm số logarit và một số vấn đề liên quan : Luận văn ThS. Toán học : 60 46 40
Authors: Nguyễn, Thành Văn , người hướng dẫn
Phùng, Thị Hoàng Nghĩa
Keywords: Toán học;Hàm số mũ;Hàm số logarit
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày khái niệm hàm số, hàm ngược : định nghĩa, tính đơn điệu của hàm số, điều kiện đủ để có hàm số ngược; Khái niệm hàm số mũ : định nghĩa, tính chất và công thức tính đạo hàm của hàm số mũ; Khái niệm hàm số logarit : định nghĩa, tính chất và công thứ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37491
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38093
Title: Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Authors: Võ, Thị Thương Lan, người hướng dẫn
Lê, Hồng Thu
Keywords: Sinh học thực nghiệm;Gen mã hóa;Người Việt Nam;Thụ thể neurokinin-1;Cấu trúc protein
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 54 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về G protein; họ tachykinin ở động vật có vú; thụ thể họ tachykinin và thụ thể neurokinin-1; ứng dụng của thụ thể neurokinin-1 trong điều trị bệnh; vector biểu hiện gen mã hóa cho thụ thể neurokinin-1. Trình bày nguyên liệu và phương pháp nghiên (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38093
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông : Luận án TS. Văn học: 65 22 01 21

Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông

Title: Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông : Luận án TS. Văn học: 65 22 01 21
Authors: Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn
Nguyễn, Kim Sơn, người hướng dẫn
Đỗ, Thu Hiền
Keywords: Văn học Việt Nam;Phê bình văn học;Văn học
Issue Date: 2014
Publisher: ‬‬ĐHKHXH&NV
Abstract: 216 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận án TS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35133
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên một số tính chất vật lý của hệ điện tử chuẩn một chiều dưới tác dụng của trường sóng điện từ : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01

Ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên một số tính chất vật lý của hệ điện tử chuẩn một chiều dưới tác dụng của trường sóng điện từ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39515

Title: Ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên một số tính chất vật lý của hệ điện tử chuẩn một chiều dưới tác dụng của trường sóng điện từ : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01
Authors: Trần, Công Phong, người hướng dẫn
Nguyễn, Vũ Nhân, người hướng dẫn
Lê, Thị Thu Phương
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 110 tr. + Tóm tắt; CD-ROM
Luận án TS. Vật lý lý thuyết và Vật lý toán -- Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39515
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Nghệ thuật thiết kế đồ họa Việt Nam trong xu thế hội nhập - toàn cầu hóa hiện nay

Nghệ thuật thiết kế đồ họa Việt Nam trong xu thế hội nhập - toàn cầu hóa hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25781

Title: Nghệ thuật thiết kế đồ họa Việt Nam trong xu thế hội nhập - toàn cầu hóa hiện nay
Authors: Nguyễn, Hồng Ngọc
Keywords: Nghệ thuật;thiết kế đồ họa;Hội nhập;Toàn cầu hóa
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 13 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25781
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với học sinh các dân tộc thiểu số trong trường học ở Việt Nam hiện nay: trường hợp tiếng Ê-Đê

Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với học sinh các dân tộc thiểu số trong trường học ở Việt Nam hiện nay: trường hợp tiếng Ê-Đê
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25792

Title: Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với học sinh các dân tộc thiểu số trong trường học ở Việt Nam hiện nay: trường hợp tiếng Ê-Đê
Authors: Đoàn, Văn Phúc
Keywords: Tiếng Việt;Dân tộc;Tiếng Ê - Đê;Trường học
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 12 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25792
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Nguồn gốc cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất (1948 - 1949) và những hệ lụy

Nguồn gốc cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất (1948 - 1949) và những hệ lụy
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33882

Title: Nguồn gốc cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất (1948 - 1949) và những hệ lụy
Authors: Phùng, Thị Hoan
Keywords: Lịch sử;Trung Đông;Chiến tranh Trung Đông
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 148 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33882
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)