Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Người kể chuyện xưng Tôi" trong Gatsby vĩ đại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"

Người kể chuyện xưng Tôi" trong Gatsby vĩ đại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35987

Title: Người kể chuyện xưng Tôi" trong Gatsby vĩ đại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30"
Authors: Đào, Duy Hiệp , người hướng dẫn
Lê, Thị Thu Ngọc
Keywords: Fitzgerald, F. Scott, 1896- 1940;Văn học Mỹ;Tiểu thuyết;Nghiên cứu văn học
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Người kể chuyện là một phương diện không thể thiếu trong lý thuyết tự sự, khi người kể chuyện xuất hiện thì hành vi kể mới bắt đầu. W.Kayser cho rằng: “Ở nghệ thuật kể, không bao giờ người kể chuyện là vị tác giả đã hay chưa nổi danh, nhưng là cái vai mà t (...)
Electronic Resources
103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35987
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Lễ ký tập thuyết 禮記集說

Lễ ký tập thuyết
禮記集說

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53171

Title: Lễ ký tập thuyết
禮記集說
Authors: Trần Hạo cuối đời Tống, đầu đời Nguyên biên soạn
[宋末元初]陳澔
Keywords: Lễ ký, Trần Hạo, Ngũ kinh
Issue Date: 1776
Publisher: Khâm định Tứ khố toàn thư hội yếu
Abstract: Lễ ký tập thuyết gọi tắt là Tập thuyết, Trần Hạo cuối đời Tống đầu đời Nguyên biên soạn. Nội dung chú giải nghĩa lý sách Lễ ký theo quan điểm “không bỏ chú sớ thời Hán Đường, tiếp thu nghĩa lý của Tống nho (chủ yếu là Lý học Trình Chu). Bản in năm Càn Long (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53171
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crôm, Niken từ nước thải bể mạ một số xí nghiệp mạ Crôm, Niken : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 01 04 01

Nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crôm, Niken từ nước thải bể mạ một số xí nghiệp mạ Crôm, Niken : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 01 04 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36872

Title: Nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crôm, Niken từ nước thải bể mạ một số xí nghiệp mạ Crôm, Niken : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 01 04 01
Authors: Trịnh, Lê Hùng
Vũ, Thị Thuỷ
Keywords: Crôm;Hóa vô cơ;Niken;Nước thải bể mạ;Y học
Issue Date: 2000
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu vai trò của nước và ảnh hưởng độc hại của các kim loại nặng trong nước, một số phương pháp xử lý và thu hồi Crom, Niken từ nước thải công nghiệp; tác giả tiến hành các thực nghiệm nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crom, Niken từ mẫu (...)
Electronic Resources
112 tr.
Luận văn ThS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36872
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43604

Title: Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Mai
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 153 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43604
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt

Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39807

Title: Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L.Tôlxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Nhân, Người hướng dẫn
Lê, Văn Nhân, Người hướng dẫn
Dương, Quốc Cường
Keywords: Tôlxtôi, Lep;Ngôn ngữ;Thành ngữ;Tiếng Nga;Tiếng Việt;Văn xuôi
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHNN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 205 tr. + Tóm tắt; CD-ROM
Nghiên cứu thành phần, đặc điểm và cách sử dụng thành ngữ trong văn xuôi của Lep Tôlxtôi. Nghiên cứu các phương thức sử dụng, truyền đạt thành ngữ văn xuôi của Lep Tôlxtôi từ tiếng Nga sang tiếng Việt
Luận án TS Ngôn ngữ Xlavơ 5.04.09 Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39807
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Triết lí tình yêu trong Những kẻ tủi nhục của F. Dostoevsky

Triết lí tình yêu trong Những kẻ tủi nhục của F. Dostoevsky
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4543

Title: Triết lí tình yêu trong Những kẻ tủi nhục của F. Dostoevsky
Other Titles: Philosophy of love in the novel The Insulted and Humiliated by Dostoevsky
Authors: Trần, Thị Mai Hương
Keywords: Dostoevsky, F.;Văn học Nga;Triết lý tình yêu;Tiểu thuyết
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHKHXH&NV
Citation: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4543
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)

Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58686

Title: Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp)
Authors: Nguyễn, Minh Trường
Keywords: Dân tộc miền núi;Lý luận văn học;Truyện ngắn
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Nghiên cứu truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc trong bức tranh truyện ngắn đương đại. Tìm hiểu hình tượng cuộc sống và con người các dân tộc miền núi phía Bắc qua truyện ngắn của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Huy Thiệp được thể hiện qua: thế giới thiên nhiên, thế giới nhân vật và qua các đặc trưng văn hóa dân tộc. Phương thức biểu hiện: kết cấu và cốt truyện, nghệ thuật miêu tả, ngôn ngữ và giọng điệu
Description: 121 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58686
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 10

Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 10
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37004


Title: Nghiên cứu mối vùng Tây Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trừ loài hại chính : Luận án TS. Sinh học: 62 42 10 10
Authors: Nguyễn, Văn Quảng, người hướng dẫn
Bùi, Công Hiển, người hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Huy
Keywords: Sinh học;Côn trùng;Mối;Tây Nguyên
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 147 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận án TS. Côn trùng học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Tổng quan về tình hình nghiên cứu mối, các biện pháp phòng trừ mối trong và ngoài nước. Khái quát đặc điểm tự nhiên, xã hội của Tây Nguyên, nghiên cứu các thành phần loài và một số đặc điểm của khu hệ mối Tây Nguyên. Xác định các loài mối gây hại cho cây t (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37004
Appears in Collections:HUS - Dissertations