Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03

Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39645
Title: Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03
Authors: Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn
Đinh, Thị Hoàng Uyên, người hướng dẫn
Nguyễn, Song Tùng
Keywords: Chất thải rắn;Nông nghiệp;Môi trường đất;Xử lý chất thải;Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 151 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Môi trường đất và nước -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39645
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54327

Title: Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn
Đặng, Thị Ngọc Tuyết
Keywords: Truyền dữ liệu;Mạng máy tính;Phân tích tự động các Website;Phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Xây dựng được công cụ phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật SQL Injection và XSS; bổ sung thêm một số tính năng như dò quét file nhạy cảm, đường dẫn login, brute force tài khoản FTP và RDP; có thể khai thác được một số dạng lỗi mà các công cụ Scanner hiện thời không khai thác được.
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54327
Appears in Collections:UET - Master Theses

Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57603

Title: Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
Authors: Trần, Hoàng Diệu
Keywords: Dịch vụ di động 4G;Đánh giá chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: H. Trường Đại học Công nghệ
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57603
Appears in Collections:UET - Master Theses

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Phật tích và di sản mỹ thuật thời Lý

Phật tích và di sản mỹ thuật thời Lý
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53497

Title: Phật tích và di sản mỹ thuật thời Lý
Authors: Lam Ngọc
Keywords: Phật giáo;Mỹ thuật;Triều Lý
Issue Date: 2010
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2010 ; 4 tr. ; TNS08316
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53497
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Văn hóa lãnh đạo tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Văn hóa lãnh đạo tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43713

Title: Văn hóa lãnh đạo tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đỗ, Tiến Long , người hướng dẫn
Bùi, Nguyên Hòa
Keywords: Văn hóa lãnh đạo;Văn hóa công sở;Quản trị kinh doanh;Giao tiếp công sở
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại Học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Luận văn đã xây dựng một hệ giá trị văn hóa lãnh đạo trong tổ chức gồm chín yếu tố sau: Khát vọng thành công; Khả năng tìm kiếm, tạo dựng và nắm bắt cơ hội; Độc lập, quyết đoán, tự tin; Dám làm, dám chịu trách nhiệm; Linh hoạt, chủ động; Luôn có tư tưởng m (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43713
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Nghiên cứu truyền hình IPTV trong mạng thông tin điện lực PLC: Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

Nghiên cứu truyền hình IPTV trong mạng thông tin điện lực PLC
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41857

Title: Nghiên cứu truyền hình IPTV trong mạng thông tin điện lực PLC: Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
Authors: Hồ, Văn Sung, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Quyết
Keywords: Truyền hình;Viễn thông;Mạng thông tin điện lực
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHCN
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Tổng quan về truyền hình IPTV, công nghệ nén video tiên tiến H264/AVC và chuẩn nén tín hiệu video ứng dụng cho IPTV cũng như trong công nghệ truyền hình số hiện đại: truyền hình số mặt đất, truyền hình số vệ tinh, truyền hình số qua mạng cáp, truyền hình d (...)
Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41857
Appears in Collections:UET - Master Theses