Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54327

Title: Phân tích tự động các Website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Nguyễn, Đại Thọ, Người hướng dẫn
Đặng, Thị Ngọc Tuyết
Keywords: Truyền dữ liệu;Mạng máy tính;Phân tích tự động các Website;Phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm SQL và XSS
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Xây dựng được công cụ phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật SQL Injection và XSS; bổ sung thêm một số tính năng như dò quét file nhạy cảm, đường dẫn login, brute force tài khoản FTP và RDP; có thể khai thác được một số dạng lỗi mà các công cụ Scanner hiện thời không khai thác được.
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54327
Appears in Collections:UET - Master Theses