Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Thuyết tính không của lòng thọ với sự phát triển của Phật giáo

Thuyết tính không của lòng thọ với sự phát triển của Phật giáo


Title: Thuyết tính không của lòng thọ với sự phát triển của Phật giáo
Authors: Hoàng, Thị Thơ
Keywords: Phật giáo;Phật giáo Ấn Độ;Triết học phật giáo
Issue Date: 2009
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6 ra ngày 15/11/2009 ; 4 tr. ; TNS04918
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54062
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)