Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho định hướng quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho định hướng quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59242


Title: Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho định hướng quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403
Authors: Lê, Xuân Thái
Keywords: Bảo vệ môi trường;Quy hoạch xa lộ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Abstract: - Nghiên cứu tổng quan về quy hoạch cây xanh đường bộ trên thế giới và Việt Nam; - Đánh giá hiện trạng quy hoạch cây xanh cho một số tuyến QL trọng điểm vùng ĐBSH; - Phân tích, đánh giá các thông số môi trường đất – nước – không khí trên các tuyến QL làm cơ sở cho lựa chọn các loài cây trồng phù hợp trên quan điểm đất nào cây ấy làm cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch cây xanh cho các tuyến QL vùng ĐBSH. - Quy hoạch cây xanh trên một số tuyến QL vùng ĐBSH theo các tiêu chí sinh thái môi trường – an toàn giao thông và kinh tế - xã hội, (nghiên cứu trường hợp: quy hoạch cây xanh cho quốc lộ 2 và đường Võ Văn Kiệt).
Description: 144 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59242
Appears in Collections:HUS - Dissertations